ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์(งานพัสดุ) >> รายการ

ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คนที่ไม่มึความประสงค์ให้สำนัก...     (30 มกราคม 2567, 19:29 น. )
ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คนที่มึความประสงค์ให้สำนักงาน...     (30 มกราคม 2567, 17:34 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ป...     (15 ธันวาคม 2566, 18:18 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง และเต็นท์ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันงา...     (15 ธันวาคม 2566, 18:15 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.14 ธันวาคม 2566     (15 ธันวาคม 2566, 18:13 น. )
ประกาศการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เงินยืมราชการ ลว....     (14 ธันวาคม 2566, 15:55 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที...     (14 ธันวาคม 2566, 15:49 น. )
ประกาศผู้ขนะการเสนอ จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน น...     (13 ธันวาคม 2566, 11:42 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 13 ธีันวาคม 2566     (13 ธันวาคม 2566, 10:17 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบ...     (13 ธันวาคม 2566, 10:16 น. )
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566     (28 พฤศจิกายน 2566, 16:48 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.27 พ.ย...     (28 พฤศจิกายน 2566, 15:32 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตืส่...     (28 พฤศจิกายน 2566, 15:26 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบ...     (21 พฤศจิกายน 2566, 16:58 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (21 พฤศจิกายน 2566, 16:56 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     (21 พฤศจิกายน 2566, 15:57 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.21พ.ย.66     (21 พฤศจิกายน 2566, 10:02 น. )
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.1 พ.ย.66     (2 พฤศจิกายน 2566, 17:09 น. )
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ลว.1 พ.ย.66     (2 พฤศจิกายน 2566, 17:08 น. )
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.31 ต.ค.66     (2 พฤศจิกายน 2566, 15:09 น. )
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฯประจำปีงบประมาณ 2566 ลว.31 ต.ค.66     (2 พฤศจิกายน 2566, 15:04 น. )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล...     (31 ตุลาคม 2566, 17:32 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้โครงการสรุปผลการดำเนินงานและนำไ...     (29 กันยายน 2566, 21:24 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสรุปผลการดำเนินงานและนำไปพัฒนาการขับเคลื่อนนโ...     (28 กันยายน 2566, 18:48 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 28 ก.ย.66     (28 กันยายน 2566, 18:42 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาระบบถ่ายทอดสด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 7 รายกา...     (28 กันยายน 2566, 18:40 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบ...     (27 กันยายน 2566, 16:45 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 130 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ก.ย.66     (27 กันยายน 2566, 15:42 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.26 ก.ย.66     (27 กันยายน 2566, 14:28 น. )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษ...     (21 กันยายน 2566, 17:45 น. )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3
ที่อยู่ 69 หมู่ 8 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โทรศัพท์ 045-671259 โทรสาร 04567-1333  Website V.1