โปรแกรม รับ - จ่าย เงินบำนาญสำหรับข้าราชการบำนาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ปี 2567
มกราคม 2567 กรกฎาคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567 สิงหาคม 2567
มีนาคม 2567 กันยายน 2567
เมษายน 2567 ตุลาคม 2567
พฤษภาคม2567 พฤศจิกายน 2567
มิถุนายน 2567 ธันวาคม 2567
ปี 2566
มกราคม 2566 กรกฎาคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 สิงหาคม 2566
มีนาคม 2566 กันยายน 2566
เมษายน 2566 ตุลาคม 2566
พฤษภาคม 2566 พฤศจิกายน 2566
มิถุนายน 2566 ธันวาคม 2566
 
............................................
  จัดทำ 10 ต.ค. 2565
  ทดลอง 20 ต.ค. 2565
  ปรับปรุง 15 พ.ย. 2565
  แก้ไข/พัฒนา 7 ธ.ค. 2565
  ใช้งาน 18 ก.พ. 2566
  ปรับปรุง 19 เม.ย. 2566
ออกจากโปรแกรม

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อได้ที่ โทร 0817601146 หรือ ID Line : 0817601146
E-Mail : sayan4925@gmail.com

จำนวนผู้เข้าใช้งาน 14665 ครั้ง