ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
................................................................................

1. ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบ AMSS++

2. เพิ่มบุคลากรในระบบ AMSS++

3. ผู้บริหารโรงเรียนลงทะเบียนใช้งานที่สมบูรณ์

4. ผู้บริหารโรงเรียนกำหนดบทบาทให้ธุรการโรงเรียน

5. ธุรการโรงเรียนลงทะเบียนในระบบ AMSS++

6. บทบาทธุรการโรงเรียนในระบบ AMSS++

.............................................................................................................

**สอบถามปัญหาการใช้งาน : นายสายัน สุขเฉย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โทร 0817601146 ID Line : 0817601146