ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก รอง และ ผอ.สถานศึกษา
ตรวจสอบผลคะแนนการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข