โปรแกรมรายละเอียดการเบิกเงินเดือน/ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ (พี่เลี้ยง) พี่เลี้ยงเด็กพิการหรือเด็กพิเศษเรียนร่วม ครูวิทย์-คณิต
นักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ธุรการโรงเรียน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(ตำแหน่งนักการภารโรง) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(สพป.ศก.3)
ยาม แม่บ้าน ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ปี 2567
มกราคม 2567 กรกฎาคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567 สิงหาคม 2567
มีนาคม 2567 กันยายน 2567
เมษายน 2567 ตุลาคม 2567
พฤษภาคม 2567 พฤศจิกายน 2567
มิถุนายน 2567 ธันวาคม 2567
ปี 2566
มกราคม 2566 กรกฎาคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566 สิงหาคม 2566
มีนาคม 2566 กันยายน 2566
เมษายน 2566 ตุลาคม 2566
พฤษภาคม 2566 พฤศจิกายน 2566
มิถุนายน 2566 ธันวาคม 2566
ปี 2565
มกราคม 2565 กรกฎาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 สิงหาคม 2565
มีนาคม 2565 กันยายน 2565
เมษายน 2565 ตุลาคม 2565
พฤษภาคม 2565 พฤศจิกายน 2565
มิถุนายน 2565 ธันวาคม 2565
ปี 2564
มกราคม 2564 กรกฎาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 สิงหาคม 2564
มีนาคม 2564 กันยายน 2564
เมษายน 2564 ตุลาคม 2564
พฤษภาคม 2564 พฤศจิกายน 2564
มิถุนายน 2564 ธันวาคม 2564
ปี 2563
มกราคม 2563 กรกฎาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563 สิงหาคม 2563
มีนาคม 2563 กันยายน 2563
เมษายน 2563 ตุลาคม 2563
พฤษภาคม 2563 พฤศจิกายน 2563
มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2563
ปี 2562
มกราคม 2562 กรกฎาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562 สิงหาคม 2562
มีนาคม 2562 กันยายน 2562
เมษายน 2562 ตุลาคม 2562
พฤษภาคม 2562 พฤศจิกายน 2562
มิถุนายน 2562 ธันวาคม 2562
..............................
ปรับปรุง 6 พ.ย. 2563
ปรับปรุง 30 มี.ค. 2564
ปรับปรุง 29 เม.ย. 2564
ปรับปรุง 27 ม.ค. 2565
ออกจากโปรแกรม

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
หากมีปัญหาการใช้งานติดต่อได้ที่ โทร 0817601146 หรือ ID Line : 0817601146
E-Mail : sayan4925@gmail.com

จำนวนผู้เข้าใช้งาน 3247 ครั้ง