ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านสวายสนิท ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลครู
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผลงานดีเด่น
กระดานข่าว
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
► ข้อมูลพื้นฐาน
O3 อำนาจหน้าที่
► ข่าวประชาสัมพันธ์
► การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9.2 การบริหารงาน
► แผนการดำเนินงาน
O11 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาศ
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
► มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
► มาตรฐานการให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 คู่มือเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
O17 E-Service
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาศ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
► การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล
► การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
► การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
► การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การป้องกันการทุจริต
► เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
► การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
► การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
► แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี
10.2 มาตรการป้องกันทุจริต
► มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการฯโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันฯ
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

หมวด : ประชาสัมพันธ์
กลุ่มข่าว :
ข่าวเด่น :  โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก ฮิต    
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจส... (อ่าน 88 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (16 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก ในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยจัดอบรมให้แก่ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน โดยได้รับค...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้อ... (อ่าน 89 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (10 ก.ย. 2562)รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสนิท
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ประจำวันศุกร์ (อ่าน 79 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิทจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เป็นประจำทุกวันศุกร์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 94 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิท กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสนิท
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา ... (อ่าน 68 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)กิจกรรมวันสถาปนาลูกแห่งชาติ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท (อ่าน 75 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสนิท ประจำปีการศึกษา 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 69 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (06 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 91 ครั้ง) ฮิต
โดย : admin (03 ก.ย. 2562)โรงเรียนบ้านสวายสนิทจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ร่วมกับ กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ (อ่าน 473 ครั้ง) ฮิต
โดย : คุณากร  ธนที (15 มี.ค. 2562)นายทรงศักดิ์ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสนิท ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 1
1
ข่าวยอดนิยมในหมวด
 กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ
15 มี.ค. 2562
 กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562
06 ก.ย. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กพศ.12 ประจำปีการศึกษา 2561
03 ก.ย. 2562
 รพ.สต.สวาย ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ
10 ก.ย. 2562
 โรงเรียนบ้านสวายสนิท จัดอบรมโครงการเด็กดีต้องใส่ใจสุขภาพ มือ เท้า ปาก
16 ก.ย. 2562
ทั้งหมด