+++โรงเรียนบ้านสวายสนิท กำหนดการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 29-31 ต.ค. 2562 และเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562 ในวันที่ 1 พ.ย. 2562+++